Blogs

Wat betekent het inzetten van Be-Better 4 Sociaal domein in de praktijk?

Het is vaak moeilijk voor te stellen wat het in de praktijk kan betekenen als vernieuwende en innovatieve technologie wordt ingezet. Wat betekent dat nu concreet? In deze animatie willen we concreet uitleggen wat er verandert voor de cliënt, gemeente en zorgaanbieder als met blockchain de samenwerking in de keten wordt verbeterd en transparanter wordt.

Read more