Be-Better 4 Resourcing in de zorg

Aantoonbaar inzetten van het juiste personeel voor de juiste activiteit. Hoe zorgt u ervoor dat het Personeel Niet In Loondienst voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan de uit te voeren werkzaamheden?

Be-Better 4 Resourcing in de zorg solution

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan zorginstellingen op het gebied van kwaliteit en (patiënt-/cliënt-) veiligheid en dat heeft forse impact op de wijze waarop en door wie werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit komt onder andere voort uit de gestelde wettelijke, kwaliteits- en veiligheidseisen, door onder andere IGJ, JCI, NIAZ, ISO, etc.
Hierdoor worden werkzaamheden in zorginstellingen steeds complexer en daarmee worden de eisen, die gesteld worden aan de medewerkers en externe dienstverleners die ze moeten uitvoeren, ook steeds hoger. Wie heeft de juiste kwalificaties om bepaalde werkzaamheden uit te voeren? Zijn de certificaten en kwalicaties niet verlopen en heeft de persoon deze ook wel echt? Dit zijn zowel relevante vragen voor de eigen medewerkers maar ook voor de externe medewerkers die worden ingezet. Het actueel en kloppend hebben van deze informatie voor eigen en ingehuurde medewerkers is voor veel zorginstellingen en haar dienstverleners een grote .

 

Be-Better 4 Resourcing biedt dé oplossing voor dit probleem, door dit als keten samen op te lossen in een blockchain waarbij uitgevers van certificaten, diploma’s en kwalificaties samen met de gebruikers van deze informatie samenwerken in één oplossing. Daarbij wordt een aantoonbaar gevalideeerd CV van een medewerker gemaakt met daarin vastgelegd welke kwalificaties een medewerker heeft. Dit digitale CV reist met de medewerker zodat deze altijd kan aantonen van binnen de organisatie of bij de klant dat hij geautoriseerd is om de werkzaamheden uit te voeren en zo wordt deze informatie transparant in de keten.

 

 

 

Wat doet Be-Better 4 Resourcing Een gevalideerd medewerkersprofiel vergroot de flexibiliteit en toont compliant dienstverlening aan
Iedereen herkent het gedoe op het moment dat een medewerker wordt ingehuurd of een eigen medewerker intern op een andere afdeling wordt ingezet. Beschikt de medewerker over de juiste papieren, moet er opnieuw een VoG worden aangevraagd, heeft de medeweker die specifieke kwalificatie welke nodig is? Voor eigen personeel is dat een uitdaging maar nog meer voor personeel wat wordt ingehuurd (personeel niet in loondienst) of dat via dienstverleners zoals bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs en schoonmaakpersoneel, binnen de organisatie werkzaam is. Het controleren of iemand voldoet kost zoveel tijd dat al gauw altijd dezelfde personen worden ingezet of dat gaten niet kunnen worden ingevuld. En integratie van deze informatie met de eigen systemen is vaak niet mogelijk waardoor er allerlei portalen nodig zijn en Excel sheets worden gebruikt.

Met Be-Better 4 Resourcing wordt het mogelijk om real-time actueel inzicht te hebben voor zowel eigen medewerkers als ingehuurd personeel of deze voldoet aan de vereisten van de uit te voeren werkzaamheden. Dit zonder allerlei informatie op te moeten vragen en te controleren of het juist en volledig is. Het systeem geeft op basis van een gevalideerd medewerkersprofiel direct het antwoord of de persoon voldoet of niet.

In Be-Better 4 Resourcing wordt een gevalideerd medewerkersprofiel vastgelegd met daarin diploma’s, verklaringen, certificaten, accreditaties, uitgevoerde opdrachten etc. Een gevalideerd CV in de blockchain. Zie het als een LinkedIn profiel maar dan met een officieel stempel erop. Daardoor is met zekerheid te zeggen dat wat in het CV staat correct is, zonder dat er iedere keer controles moeten plaatsvinden op deze juistheid. Dat maakt Be-Better 4 Resourcing uniek, het is niet zomaar een HRM systeem waarin de kwalificaties van medewerkers zijn vastgelegd. Het maakt aantoonbaar in de keten van zzp-ers, inhuur en dienstverleners dat de kwalificaties gevalideerd en actueel zijn. Daarmee heeft de eindklant zekerheid dat de juiste medewerker is ingezet die aan alle vereisten voldoet.

In het CV wordt niet alleen vastgelegd welke certificaten, diploma’s, verklaringen er zijn maar ook relevante kenmerken van deze zaken worden vastgelegd zoals b.v. verloopdatums en eventuele uitzonderingen. Tijdige vernieuwing van certificaten is daardoor eenvoudig te monitoren en extra mogelijkheden of beperking bij een medewerker zijn altijd inzichtelijk. Zo wordt voorkomen dat er onnodige trainingen worden gevolgd of juist te laat een training wordt gevolgd. De inzetbaarheid van de medewerkers wordt zo geoptimaliseerd.

Een kluisje met iemands CV

In Be-Better 4 Resourcing werken 4 partijen samen. Een medewerker bouwt een gevalideerd ‘paspoort’ op met daarin zijn CV. Deze wordt ten eerste gevoed vanuit de uitgevers van diploma’s, certificaten en verklaringen die behaalde diploma’s gecertificeerd in de het paspoort van de medewerker zetten. Deze zetten deze informatie in een soort kluisje wat hoort bij de betreffende medewerker, waardoor het veilig is opgeslagen en niet kan worden gemanipuleerd. Daarmee hebben HR-afdelingen of externe dienstverleners die hun personeelsbestand beheren altijd inzicht in de actuele gevalideerde CV’s. Vervolgens zijn er de opdrachtnemers die willen weten of uitbestede werkzaamheden en het daarbij in te zetten personeel voldoet aan de voorwaarden. Op basis van de klantvraag kan direct worden getoetst, op basis van het gevalideerde CV, of de medewerker voldoet. En tot slot kan de klant zien dat de ingezette medewerker voor de klus de juiste kwalificaties had.

De volgende stap is, dat zorginstellingen of een partij die voor zorginstellingen uitbestede werkzaamheden uitvoert, hun uit te besteden werkzaamheden in de blockchain zetten met daarbij de voorwaarden zoals omvang, kwalificatie en andere contractuele afspraken zoals tarieven. De blockchain kan dan de juiste medewerkers selecteren voor die werkzaamheden waarbij direct de onderlinge afspraken worden vastgelegd op basis van het smart contract in de blockchain. Het hele proces van levering, verantwoording en betaling kan vervolgens door de blockchain worden gefaciliteerd. Er is volstrekt helder wat er geleverd is, of dat voldoet aan de gestelde kwalificaties en er is altijd een match tussen de geleverde omvang van de diensten en de bijbehorende factuur / kosten.

Deze informatie verrijkt het CV van de medewerker doordat deze werkervaring ook kan worden opgenomen in het CV. Wederom getoetst waardoor de hele keten kan meeprofiteren van de verhoogde betrouwbaarheid van deze informatie.

De voordelen voor de hele keten zijn groot. Niet alleen hoeft de informatie nog maar één keer te worden vastgelegd, de informatie is altijd actueel en transparant. Personeel kan daardoor flexibeler worden ingezet zodat de meeste kostenefficiënte inzet kan worden gedaan. In tijden van schaarste biedt dat meer wendbaarheid. De zorgaanbieders kunnen vervolgens altijd aantonen dat ingezet personeel voldeed aan de gestelde eisen zonder dat ze daar onnodig veel administratie voor te hoeven voeren of het beheer daarvan tegen hoge kosten uit te besteden. Tot slot zijn geleverde diensten en factuur altijd in overeenstemming met wat is afgesproken.

Lees dan onze blogs op
Samenvatting Flexibele en kostenefficiënte inzet van eigen en ingehuurd personeel.
Be-Better 4 Resourcing digitaliseert een belangrijk proces in de keten tussen zzp-ers, ingehuurd personeel, dienstverleners, personeel en de zorginstelling. Het zekerstellen dat ingezette medewerkers voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen door een gevalideerd CV beschikbaar te stellen, helpt alle schakels in een efficiëntere werkwijze en verhoogt de flexibiliteiteit van de medewerker. Het inzetten bij een andere klant of op een andere afdeling wordt eenvoudiger mogelijk omdat er direct zekerheid is of de medewerker daadwerkelijk gekwalificeerd is voor de werkzaamheden, zonder een hoop papieren rompslomp.

Contact Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons, heeft u een vraag? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.