Lean over de keten

In de zorg en het sociaaldomein wordt er veel samengewerkt tussen organisaties en veel informatie uitgewisseld. Het domein is zo breed en complex dat geen één organisatie actief kan zijn zonder samen te werken met andere partijen. Dat geldt voor de zorgaanbieders onderling maar ook in de samenwerking tussen de gemeenten en zorgaanbieders. De afhankelijkheid en complexiteit in deze ketens nemen toe. Daarmee neemt ook de inspanning om deze ketens te laten functioneren toe, net als de administratieve lasten. En een complexe keten vermindert de grip en transparantie.

Lean over de keten solution

Be-Better helpt organisaties in de zorg en het sociaal domein om de samenwerking in deze ketens te verbeteren zodat er met minder administratieve lasten en meer grip en transparantie ontstaat. Ook ondersteunen wij organisaties bij het opzetten of uitbreiden van ketens zodat nieuwe diensten, processen of informatie-uitwisseling mogelijk worden.

Wat brengt Be-Better?
In de zorg en het sociaal domein wordt veel samengewerkt tussen organisaties. Het opzetten, verbeteren en uitbreiden van deze ketens is vaak complex, kent zijn eigen dynamiek en vraagt specifieke kennis. Het is wezenlijk anders dan het uitvoeren van een ICT-project binnen een organisatie, vraagt een andere aanpak en andere kennis. Be-Better heeft zich gespecialiseerd in (ICT-) vraagstukken bij het opzetten, verbeteren en uitbreiden van samenwerkingsketens.

Be-Better brengt jarenlange kennis en ervaring met ketenautomatisering samen met die van de zorg en het sociaal domein. Daarbij combineren we concepten als Lean, Design thinking en Informatiemanagement met de kansen die innovatieve technologieën bieden voor ketens. Niet de techniek is leidend maar de techniek maakt het mogelijk de gewenste verbeteringen of vernieuwingen daadwerkelijk te realiseren. Daardoor ontstaan mogelijkheden om de ketens beter te laten functioneren met minder administratieve last. Of het biedt juist kansen om nieuwe samenwerkingen te realiseren of bestaande samenwerkingen uit te breiden met nieuwe of betere diensten.

En het resultaat? Een keten die beter beheersbaar is zonder dat er ingeboet wordt op de autonomie van de deelnemers in de keten, met minder administratieve last. Door meer inzicht en vertrouwen zijn er minder controles nodig. Een systeem wat iedereen helpt bij het werken volgens de afspraken die gemaakt zijn, wat de samenwerking verbetert en allerlei problemen voorkomt.

De Be-Better aanpak

Niet ieder ketenvraagstuk is hetzelfde: het startpunt, de mate van samenwerking, de problematieken, de doelen en de ambities, allemaal aspecten die relevant zijn voor hoe een project aan te pakken. Het is niet one-size fits all. Met dat gegeven heeft Be-Better een aanpak ontwikkeld die we toepassen op onze projecten.

De aanpak van Be-Better bestaat uit 4 stappen:

1. Bij elkaar brengen van partijen die samen (willen) werken

2. In kaart brengen van de knelpunten en kansen in de (huidige) samenwerking

3. Opstellen Roadmap om stap-voor-stap toe te werken naar de gewenste situatie

4. Vertalen gewenste situatie naar oplossingen en beschikbare technologie

Samenwerken in de keten begint met een goed gesprek. Dat klinkt logisch maar is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn verschillende belangen, er zijn verschillende behoeften, niet iedereen is zich bewust dat er verbeteringen mogelijk zijn en wat innovatieve technieken daarbij kunnen betekenen. Of een keten bestaat nog niet of werkt maar zeer beperkt samen. In deze eerste stap helpt Be-Better organisaties bij het samenbrengen van partijen en ze te inspireren. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk binnen het sociaal domein en de zorg waardoor we ook ‘missende schakels’ kunnen toevoegen aan de samenwerking.

Vervolgens is het startpunt de bestaande situatie, hoe lopen de processen, informatiestromen waar zitten knelpunten? In workshops wordt vervolgens met behulp van praktijkvoorbeelden, design thinking en een Lean-aanpak verkent waar verbeteringen mogelijk zijn.

In de 3e stap wordt dit vertaald naar hoe de gewenste situatie er uit kan zien. Hoe gaan de processen en informatiestromen lopen, welke schakels kunnen eruit, welke controles kunnen vervallen of naar voren worden geplaatst, welke stappen kunnen geautomatiseerd worden en welke afspraken makkelijker worden nageleefd, etc. Afhankelijk van de situatie worden er meerdere scenario’s geschetst en een plan hoe daar te komen. Een plan dat richting geeft maar ook ruimte om bij te stellen op basis van de praktijkervaring. En met oog op een business case, immers verbeteringen hebben alleen zin als deze renderen. Dat kan financieel zijn maar ook maatschappelijk.

Tenslotte wordt de vertaling naar de techniek gemaakt. Welke concrete oplossingen zijn er en welke technieken maken het mogelijk de gewenste situatie goed te ondersteunen. Daarbij biedt Be-Better een aantal eigen oplossingen voor veel voorkomende ketenvraagstukken, maar we kijken ook verder naar andere oplossingen zodat de ambities die benoemd zijn gerealiseerd kunnen worden. Voor inspiratie wat Be-Better voor uw organisatie kan beteken lees onze referenties.

Lees dan onze blogs op
Samenvatting Be-Better dé ICT-specialist in ketensamenwerking
De unieke combinatie van kennis, jarenlange ervaring, een gedegen aanpak en bewezen oplossingen maakt Be-Better dé ICT-specialist voor ketensamenwerking in de zorg en het sociaal domein.

Contact Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons, heeft u een vraag? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.