Success Stories

Case Study: Wat maakt dat de ene ECD/ EPD implementatie succesvoller is dan de andere?

Iedereen die meerdere keren betrokken is geweest bij een ECD of EPD implementatie heeft zich wel eens afgevraagd waarom de implementatie bij de ene zorginstelling beter gaat dan bij de andere. En dat terwijl de organisaties vaak in grote mate op elkaar lijken en het veelal gaat om een standaard, bewezen oplossing. Door de oogharen …

Read more
Success Stories

Grip op de zorg: een mission impossible?

rip op de zorg: voor veel gemeenten voelt het als een ‘mission impossible’. Wij denken dat dit zeker niet het geval is. Samen met Stef Verhagen van Stipter schreven wij een whitepaper over hoe wij een systeem realiseren waarin afspraken tussen aanbieders en gemeenten gedurende het proces beter geborgd zijn. Dit voorkomt onnodig hoge controledruk (en kosten) achteraf.

Read more
Blogs

Hoe eng is blockchain technologie?

Hoe eng is het om blockchain technologie te gebruiken? Veel minder spannend dan men vaak denkt. Het faciliteert, maakt dingen mogelijk maar de echte verandering zit in de andere manier van samenwerken in de keten: veiliger, efficiënter, transparanter en meer regie bij de cliënt.

Read more
Blogs

Wat wil Be-Better bereiken met het inzetten van een blockchain oplossing?

overtuigd zijn dat als de #zorgketen slimmer gaat samenwerken het veel efficiënte oplevert en een positieve impuls kan geven aan het nog verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dat is onze ambitie! En blockchain kan als technologisch onderdeel daarin helpen. Maar is slechts een schakel in onze aanpak.

Read more
Blogs

Wie uiteindelijk de winnaar bij keten optimalisatie?

e is de winnaar bij ketenoptimalisatie in de zorg? Is de opbrengst wel altijd eerlijk verdeeld? En hoe ga je daarmee om als dat niet zo is?

Dat klink als een no-brainer. Als iets efficiënter is, veiliger met data omgaat en passendere zorg biedt, dan maakt het niet meer uit wie het meest profiteert. Bekijk bijgaande video wat het in de praktijk betekent.

Read more
Blogs

Wat is de business case achter ketenoptimalisatie in de zorg en het sociaal domein?

je weten wat de business case is achter keten optimalisatie in de zorg en het sociaaldomein. Bekijk dan deze video en hoor en hoe onze oplossingen gemeenten en zorgaanbieders helpen slimmer met elkaar samen te werken. Blockchain technologie niet inzetten als doel maar omdat het daadwerkelijk iets oplevert.

Read more
Blogs

Zorg in onderaanneming: een administratieve nachtmerrie opgelost

Zorg in onderaanneming is een aadministratieve nachtmerrie. Be-Better komt nu met BB4HAOA om dit het proces tussen de zorgaanbieders eenvoudiger te ondersteunen

Read more
Blogs

Waarom is optimalisatie in de zorgketen nodig?

Meer efficiëntie en hogere kwaliteit van zorg. Maar de rek is daar wel uit. Willen zorgorganisaties de next-step maken, dan moet vanuit de keten gedacht worden. Hoe kunnen we het proces tussen zorgfinanciers, zorgaanbieders en de cliënt verbeteren? In deze video leggen wij uit waarom Be-Better overtuigt is dat het inzetten van ICT voor de keten, zorgorganisaties substantieel helpt.

Read more
Blogs

Waar staat Be-Better voor?

Wilt u weten waarom wij Be-Better zijn gestart? Bekijk dan deze kort video waarin wij ons voorstellen en vertellen wat we willen bereiken met Be-Better.

Read more
Blogs

Terugkijken: Webinar Ketenoptimalisatie voor complexe zorgprocessen

Op 23 oktober 2020 hebben we samen met Ledger Leopard en Pluryn een webinar georganiseerd met als thema: Keten optimalisatie voor complexe zorgprocessen. Tijdens dit webinar heeft Thomas Geelkerken toegelicht hoe zij blockchain-technologie hebben ingezet om gemeenten en zorgaanbieders gecontroleerd inzicht te geven in specifieke onderdelen van elkaars gegevensbestanden, zodat elke afspraak over geleverde zorg transparant en onweerlegbaar is vastgelegd.

Wil je dit webinar terugkijken? We hebben een kort samenvatting gemaakt waarin de belangrijkste punten naar voren komen.

Read more