Hoe benut je het potentieel van ketenoptimalisatie?

30 augustus 2019 door Jouke Langhout

De afgelopen maanden heb ik verschillende blogs geschreven rondom Blockchain, hoe het werkt en wat deze technologie voor de zorg en het sociaal domein zou kunnen betekenen. Op zich is het relevant om soms wat technologie uit te leggen maar uiteindelijk doet de techniek er niet toe maar gaat het om welke problemen je kan en wilt aanpakken. Techniek is daar vervolgens een schakel in maar er spelen meer zaken. Daarom een blog over welke ‘business issues’ we vanuit Be-Better oplossen en wat dat vraagt van zorgaanbieders en zorgfinanciers.


De uitdagingen

De zorg in Nederland kent vele uitdagingen, of eigenlijk mogen we wel spreken van problemen. De stijgende kosten en het gebrek aan grip op deze kosten is een belangrijke. Maar ook de krappe arbeidsmarkt, hoge administratieve lasten, lage marges en daarmee mogelijke continuïteitsrisico’s zijn een paar belangrijke punten om te benoemen.

Naast deze uitdagingen wil de sector ook innoveren, vernieuwen. Dat zit in het toepassen van nieuwe technologieën maar zit ook heel sterk in zaken als het vergroten van zelfstandigheid en autonomie van de cliënt. Meer regie, langer zelfstandig kunnen leven, hogere kwaliteit van leven, etc. Ook hiervoor geldt weer dat het toepassen van de technologie niet het doel is maar een middel. Er komt veel meer bij kijken om de verandering daadwerkelijk te realiseren dan alleen het inzetten van deze techniek.


Waar zit de ruimte voor verbetering?

Hoe kunnen we hier substantiële verbeteringen in realiseren? Een voorbeeld. Met onze oplossing Be-Better 4 Sociaal domein is het mogelijk om de administratieve lasten binnen het sociaal domein tot 40% te reduceren en met meer grip en voorspelbaarheid op de kosten. Wie kan daar nu op tegen zijn? Door deze besparing te verzilveren, creëren we met elkaar ruimte voor nieuwe kansen, maar dit is waar we starten!

De praktijk leert dat het gaat om 2 belangrijke zaken: een andere manier van samenwerken en loslaten. Samenwerken door niet als ketenpartijen ieder je eigen informatie op te bouwen en dan bespreken wie er gelijk heeft en daar veel tijd aan kwijt zijn. Nee, samen naar één eenduidige administratie werken waar vertrouwen is in de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie.

Op deze manier samenwerken gaat alleen maar werken als je ook durft los te laten. Vertrouwde processtappen die altijd uitgevoerd werden, zijn niet meer nodig, durf je die te laten gaan? En vertrouw je erop dat de ketenpartner de informatie wel goed vastlegt of wil je dat zelf, en daarmee dubbel, blijven doen?


Kleine stappen maar veel resultaat

De techniek faciliteert dat het mogelijk is om op een andere meer efficiënte manier samen te werken maar uiteindelijk moeten de organisaties het willen realiseren. Hoe werk je daarnaartoe? Eén door het te gaan doen en twee door het stapje voor stapje te doen. Oftewel evolutie en niet revolutie. Wij merken dat, door Be-Better 4 Sociaal Domein bij de start in te zetten op een beperkt deel van het proces, men vertrouwen krijgt in de nieuwe manier van samenwerken, dat de technologie betrouwbaar is en dat de besparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De impact om de eerste stappen te zetten is daarmee relatief klein en het resultaat is duidelijk zichtbaar. Het enthousiasme dat daarmee wordt gerealiseerd is de katalysator om verder uit te rollen.

De winst voor de sector is substantieel en de techniek werkt. Oftewel ‘low-hanging fruit’ om daadwerkelijk op korte termijn besparingen te realiseren en daarmee tijd en geld vrij te maken voor innovaties en vernieuwing in de zorg.

Contact Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons, heeft u een vraag? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.