Be-Better 4 Sociaal Domein

Optimaliseer de administratieve keten binnen het sociaal domein en bespaar tot 40% op de administratieve lasten en krijg grip op de verantwoording.

Be-Better 4 Sociaal Domein solution Putting patients first

De zorg binnen het sociaal domein, zoals de jeugdzorg en WMO, is een complex proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Er is structureel sprake van budgetoverschrijdingen (€ 605 miljoen in 2017), driekwart van de gemeenten heeft wachtlijsten voor de jeugdwet en de verantwoordingslasten zijn hoog. De oplossingen van Be-Better zijn er op gericht deze processen sterk te versimpelen, de rechtmatigheid van de geleverde zorg eenvoudiger aan te tonen en de burger meer in haar kracht te betrekken bij het zorg- of begeleidingsproces. Meer grip, transparantie en zorg.

Wat doet Be-Better 4 Sociaal Domein Transparant samenwerken in de keten
Met Be-Better 4 Sociaal Domein wordt het mogelijk om op een hele andere manier samen te werken in de driehoek cliënt, zorgfinancier en zorgaanbieder. In plaats van ieder voor zich de administratie op te bouwen en allerlei informatie in de zorgketen uit te wisselen en verantwoordingsrapportages op te leveren, is het uitgangspunt van Be-Better 4 Sociaal Domein om één transparante administratie op te bouwen waar één waarheid bestaat. Dit zonder afstand te doen van de eigen data.

Daarmee wordt het proces simpeler, informatie veiliger verwerkt en het proces transparanter en rechtmatiger voor alle betrokkenen.

Voor de gemeentelijk gefinancierde zorg, zowel de Jeugdwet als WMO, wordt het proces ondersteund van de aanmelding van de jeugdige, het formuleren van de zorgvraag, het aanvragen van een beschikking tot en met de uitbetaling aan de zorgaanbieder. Daarbij zijn belangrijke verbeteringen gerealiseerd waardoor de partijen meer compliant kunnen werken en verantwoorden, gemeenten beter zicht hebben op hun financiën, zorgaanbieders sneller uitbetaald krijgen en gezamenlijk er substantiële administratieve reductie wordt bereikt. Deze versnelling in het proces heeft een positief effect op de wachtlijsten.

En de cliënt zelf is ook direct betrokken als dat gewenst is. Zo kan de cliënt samen met de jeugdprofessional de zorgvraag en doelen opstellen, de voortgang van de zorg monitoren en accorderen. Is de zorg daadwerkelijk geleverd en zoals was afgesproken? Op die manier maakt Be-Better 4 Sociaal Domein de zorglevering transparant en toont aan dat de zorg ook daadwerkelijk rechtmatig is geleverd.

De keten vereenvoudigd

Door contractafspraken eenduidig en gezamenlijk vast te leggen, een aantal stappen in het proces te elimineren en de financiële afspraken direct bij het afgeven van de beschikking te borgen ontstaat er een veel efficiënter proces. Geen onnodige vertragingen bij het aanvragen van een beschikking, wat direct in het belang van de cliënt is. De informatie is in één keer en in één keer goed vastgelegd waardoor er veel minder fouten ontstaan. Minder (accountants) controles en verantwoordingsinformatie is nodig en de betaling van de zorg vindt korter op het leveringsmoment plaats, zonder tussenkomst van complexe en foutgevoelige declaraties. De zorgfinanciers hebben eerder zicht in de uitnutting van het budget en kunnen hierdoor adequater hun budget beheren.

Om dit te realiseren wordt binnen Be-Better 4 Sociaal Domein blockchain technologie gebruikt. Een innovatieve techniek die een betere ketensamenwerking eenvoudig mogelijk maakt. Geen complex ICT-project maar slim en stapsgewijs verbeteren. Het zorgt ervoor dat de gegevens veiliger worden beheerd maar waarbij wel iedere deelnemer baas blijft over zijn data. Door niet meer gegevens uit te wisselen maar beschikbaar te maken in de blockchain ontstaat er een eenduidiger beeld over het hele proces. Wil je meer weten over wat blockchain technologie doet? Lees dan onze blogs,

Lees dan onze blogs op
Samenvatting Zichtbaar meer in control
Be-Better 4 Sociaal Domein laat aantoonbaar zien dat innovatieve technologie wezenlijk het verschil kan maken met transparantie voor de burgers, zorgaanbieders en financiers, minder administratieve last en meer grip. In deze case staat beschreven hoe dat in de praktijk werkt.

Contact Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons, heeft u een vraag? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.