Be-Better 4 Hoofd- en onderaannemers in de zorg

Beperk de kosten die het contractmanagement en het operationele proces tussen hoofd- en onderaannemers in de zorg met zich meebrengen. En houdt daarmee de marge op deze dienstverlening in stand.

Be-Better 4 Hoofd- en onderaannemers in de zorg solution Be-Better 4 Hoofd- en onderaannemers in de zorg

In de zorg wordt er veel samengewerkt tussen hoofd- en onderaannemers. Bovendien neemt dit sterk toe omdat bijvoorbeeld steeds meer gemeenten in het sociaal domein de regie neerleggen bij een beperkt aantal grotere zorgaanbieders of een consortium van aanbieders.

Hoe voorkom je nu dat het contractmanagement en de administratieve uitvoering op deze dienstverlening zodanig kostbaar wordt dat de marge op deze dienstverlening verdampt of zelfs verlieslatend wordt? Met Be-Better 4 HAOA is er nu een oplossing welke het proces tussen hoofdaannemer en onderaannemer zodanig stroomlijnt dat er eenduidige afspraken ontstaan en alle partijen in de keten met een minimale inspanning hun dienstverlening kunnen verantwoorden en uitvoeren op basis van de gemaakte afspraken.

Wat doet Be-Better 4 Hoofd- en onderaannemers in de zorg? Digitaliseer het proces tussen hoofd- en onderaannemers
Waar hoofd- en onderaannemers nauw samenwerken om zo passend mogelijke zorg te leveren voor hun cliënt, is de administratieve afhandeling tot nu toe vaak een complex en arbeidsintensief proces. Met Be-Better 4 Hoofd- en onderaanemers wordt het mogeljik dat proces te stroomlijnen en transparant te maken door als hoofd- en onderaannemers samen te werken in een blockchain. Be-Better 4 HAOA regelt het contractmanagement, zowel voor de raamovereenkomsten en de individuele cliënt-overeenkomsten. Daarnaast draagt het zorg voor de verantwoording en facturatie van de geleverde zorg in lijn met deze overeenkomsten. Hierdoor is er altijd een duidelijk relatie tussen de geleverde zorg, de factuur en het onderliggende contract.

Het contractbeheer door hoofdaannemers wordt een stuk eenvoudiger en wordt direct operationeel gemaakt in de keten met de zorgaanbieder. Hoofdaannemers hebben hierdoor sneller inzicht in de zorg die geleverd is door onderaannemers en weten zeker dat de factuur klopt met de contractafspraken zonder intensieve controles en allerlei handmatige handelingen.

Met de helderheid in wat is afgesproken, wordt het voor onderaannemers veel eenvoudiger om met de diversiteit van afspraken met hoofdaannemers om te gaan. Het resultaat: geen intensieve handmatige controles, niet overtypen van geleverde zorguren en facturen, veel sneller inzicht in welke zorg er door de onderaannemer is geleverd en daardoor een versnelling van het declaratie en betalingen proces. Niet onbelangrijk is dat ook de periodieke en jaarlijkse (accountants) controles minder intensief hoeven te zijn omdat het proces aantoonbaar goed is verlopen: compliance vooraf in plaats van controles achteraf.

De keten gedigitaliseerd

Door de verscheidenheid van afspraken tussen diverse zorgaanbieders en de autonomie die iedere zorginstelling heeft, is het tot nu toe complex gebleken om de administratieve afhandeling tussen hoofd- en onderaannemers in de zorg te digitaliseren. Het resultaat is een proces wat zich kenmerkt door veel handelingen, veel controles, wat veel doorlooptijd kent en waarbij niet de gemaakte afspraken, de geleverde zorg en de facturen niet altijd goed traceerbaar zijn.

Hoe lost Be-Better 4 HAOA dit op? De basis is een gezamenlijke contractadministratie, zo is er altijd duidelijkheid over tarieven, afgesproken volumes en bandbreedtes. Door gezamenlijk van dezelfde contractafspraken uit te gaan, kunnen deze afspraken ook in het verdere proces van verantwoording en facturatie gebruikt worden. Bij alle vervolgstappen in het proces, welke gewoon vanuit het huidige ECD plaatsvinden, wordt getoetst of deze stap voldoet aan deze contractafspraken. De geleverde zorg van de onderaannemer wordt getoetst aan het contract en zal daardoor altijd voldoen aan de gemaakte afspraken: de onderaannemer kan nooit meer zorg declareren dan is afgesproken, de juiste tarieven worden gehanteerd en er is altijd een match tussen de factuur en de geleverde zorg.

Het proces start met de Toewijzing zoals is afgegeven door de gemeente, binnen de oplossing kan deze toewijzing worden verdeeld over meerdere zorgaanbieders: de eigen organisatie of onderaannemer(s). Al die individuele afspraken worden bewaakt maar ook het totaal van de toewijzing. Er hoeft dus geen complexe vertaling gemaakt te worden van de zorg geleverd door de onderaannemer naar wat dat betekent voor de gemeente. Is er bijvoorbeeld een bandbreedte afspraak tussen hoofdaannemer en de gemeente dan wordt deze ook getoetst bij de zorg die de onderaannemer levert.

Werkt ook de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar ook in de blockchain? Dan vindt ook de verantwoording naar de zorgfinancier 1-op-1 plaats. In andere gevallen zal de verantwoording naar de zorgfinancier op reguliere wijze plaatsvinden

Vervolgens zal op het moment dat de zorgaanbieder zorg registreert, in zijn ECD, of aanlevert aan het systeem dit gevalideerd worden aan de raamafspraken (b.v. algemene tariefsafspraken) en de cliënt specifieke toewijzing van de hoofdaannemer naar de onderaannemer. Als dit klopt dan wordt de geleverde zorg geaccepteerd en vertaald naar de factuur voor de hoofdaannemer. Zo is de geleverde zorg altijd in lijn met de zorg en het onderliggende contract.

Het hele proces wordt volledig transparant en traceerbaar voor alle samenwerkende organisaties. Iedereen kijkt naar dezelfde informatie en controles worden eenvoudiger. Het over en weer sturen van informatie, rapportages en verantwoordingen is niet meer nodig. Ieder partij kan zelf de controles uitvoeren op basis van de informatie uit Be-Better 4 HAOA.

Voor de medewerkers van uw organisatie verandert er weinig. Zij blijven in principe werken in hun huidige ECD. Via een intelligente koppeling worden registraties en handelingen getoetst aan de contractafspraken in de blockchain en zo ontstaat de gevalideerde informatievoorziening. Op deze wijze worden de gebruikers in hun werk direct geholpen, zonder extra handelingen en worden fouten voorkomen, die vaak achteraf veel tijd kosten om te corrigeren.

Lees dan onze blogs op
Samenvatting Digitale transformatie tussen hoofd- en onderaannemer
Be-Better 4 Hoofd- en onderaannemer digitaliseert een belangrijk proces in de keten tussen hoofd- en onderaannemer. Door innovatieve technologie wordt het proces tussen hoofd- en onderaannemers gestroomlijnd: minder administratieve last, duidelijke afspraken en aantoonbare naleving van deze afspraken. Het voorkomt daarmee het weglekken van marge.

Contact Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons, heeft u een vraag? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.