Be-Better 4 Identity

70% van de Nederlanders maakt zich grote zorgen dat onbevoegden inzage krijgen in hun medische gegevens. Vereenvoudig het identificatie- en toestemmingsproces van de cliënt. Veiliger informatie delen en meer grip en transparantie voor de cliënt

Be-Better 4 Identity solution Remove inefficiencies and ease societal burdens

Meer dan de 50% van alle burgers wil meer grip hebben op zijn persoonsgegevens**. Daarnaast verplicht de AVG zorginstellingen en zorgfinanciers om de cliënt grip en inzicht te geven. Met Be-Better 4 Identity bent u in staat om de cliënt, of zijn wettelijk vertegenwoordiger, ook daadwerkelijk deze regie rol te geven. Zodanig dat de cliënt volledig zicht heeft op zijn identiteit, kan bepalen met wie zijn gegevens worden uitgewisseld en kan zien met wie reeds gegevens zijn uitgewisseld.

Wat doet Be-Better 4 Identity Digitale identiteit
De juiste persoon identificeren is in de zorg een belangrijk proces. Immers de juiste zorg moet bij de juiste persoon terecht komen. Het is echter ook veel administratie en vraagt veel tijd van de werkvloer. Identiteitspapieren moeten worden bekeken, overgenomen en gecontroleerd (WID-controle). Voor het vastleggen en naleven van de toestemming voor uitwisseling van gegevens (consent) geldt het zelfde. Daarbij heeft de cliënt het idee dat het vaak meerdere keren gebeurt in het zorgtraject en heeft geen zicht op wat er met zijn identiteit verder gebeurt. Tijdrovend, inefficiënt en foutgevoelig.

Het goed regelen van het consent wordt een steeds complexer en tijdrovender vraagstuk, waar de cliënt nu volledig de regie mist en geen zicht heeft op welke gegevens er met welke zorgaanbieders en onderzoeksinstellingen worden uitgewisseld.

Met Be-Better 4 Identity wordt het eenvoudig mogelijk om in de zorgketen eenmalig de identiteit van de cliënt vast te stellen en deze vervolgens in de keten te hergebruiken. Tevens krijgt de cliënt regie over wie bij zijn gegevens mag en kan dit eenvoudig, via een app, beheren door nieuwe toestemming te geven of een bestaande toestemming in te trekken. De zorgaanbieder hoeft dit complexe proces niet uit te voeren, in plaats daarvan kan de cliënt dit eenvoudig zelf. Door deze aanpak ontstaat transparantie naar de cliënt, de cliënt kan zien met wie er informatie is uitgewisseld en voldoet u aan belangrijke eisen vanuit de AVG.

Veilig in een blockchain

Het vastleggen en beheren van iemands digitale identiteit en toestemmingen vraagt een zeer hoge mate van veiligheid zodat iedereen de identiteit kan vertrouwen. Met Be-Better 4 Identity bereiken we deze veiligheid met behulp van blockchain technologie. Deze technologie biedt de veiligheid en transparantie die nodig is om vertrouwen te creëren in de identiteit en toestemming.

Waar nu nog meerdere keren het paspoort wordt gecontroleerd, gebeurt dat met Be-Better 4 Identity maar één keer, vaak bij het begin van een zorgtraject, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de huisarts. Daar wordt eenmalig de identiteit van de cliënt vastgesteld en onmuteerbaar en veilig in de blockchain van Be-Better 4 Identity gezet. De identiteit komt in wat een ‘wallet’ wordt genoemd. De wallet is van de cliënt zelf en de cliënt kan deze beheren op zijn telefoon. Zo kan de cliënt toestemming geven en weer intrekken voor het uitwisselen van gegevens en kan hij zien wie zijn gegevens heeft ingezien. Zo heeft de cliënt de regie.

Bij het vervolg van de zorg in de keten, bijvoorbeeld als de cliënt na een ziekenhuisopname thuiszorg krijgt, kan deze digitale identiteit eenvoudig gebruikt worden. Met de telefoon kan een cliënt zich identificeren en is er op de werkvloer door de thuiszorgmedewerker geen administratie van het identiteitsbewijs en de bijbehorende WID-controle meer nodig. Gemak en duidelijkheid voor iedereen.

Lees dan onze blogs op
Samenvatting Digitale identiteit en consent met regie bij de cliënt
Met Be-Better 4 Identity hoeft nog maar één keer de identiteit van een cliënt vastgelegd te worden in de zorgketen. Daarna kan de cliënt deze digitale identiteit op zijn smartphone eenvoudig door het hele zorgproces meenemen. En daarbij zelf bepalen ,et wie zijn gezondheidsgegevens uitgewisseld mogen worden.

Contact Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons, heeft u een vraag? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.