Hoe blockchain gezin, zorgaanbieder en gemeente dichter bij elkaar brengt.

01 maart 2021 door Jouke Langhout

In zorgregio West-Brabant West werkt men continu aan het verbeteren van de samenwerking tussen gemeente, jeugdzorgorganisatie en het gezin en zodanig dat de regie van de zorg steeds meer bij het gezin komt te liggen.
Om de volgende stap vanuit die ambitie te realiseren, hebben wij samen met de regionale Jeugdzorg een vernieuwende oplossing gerealiseerd om het gezin daadwerkelijk de regierol te kunnen geven en de administratieve lasten substantieel te verlichten.


Het met elkaar samenwerken als keten is hierbij het uitgangspunt, daar liggen de kansen. Het uitgangspunt daarbij was onze Be-Better 4 Sociaal Domein-oplossing.
In een aantal workshops met alle betrokkenen hebben we een oplossing neergezet om de ketensamenwerking te vereenvoudigen, de administratieve lasten te verlagen en daarbij het proces echt rondom het gezin te organiseren. Vervolgens hebben we de oplossing in de praktijk getoetst en zijn we ons aan het voorbereiden op de doorontwikkeling en een verdere uitrol binnen de regio.

De nieuwe manier van samenwerken kon worden gerealiseerd door innovatieve blockchain technologie te gebruiken. De oplossing ondersteunt voor alle betrokkenen, het proces van aanvraag tot en met de uitbetaling van de zorg. Zowel als het gaat om het administratieve deel van dit proces als ook de zorginhoudelijke kant zoals het Gezinsplan, Arrangement en Doelen. De inzet van de oplossing verhoogt de kwaliteit van zorg, vergroot de betrokkenheid van het gezin en maakt een forse besparing op de administratieve last mogelijk.

We zijn trots op het behaalde resultaat tot nu toe en gaan verder met het zetten van de volgende stappen. Nieuwsgierig waarom dit werkt? Daarvoor hebben we ter toelichting een mooie animatie gemaakt: “de volgende stap in samenwerking binnen het sociaal domein”.

Staat u open voor de volgende stap in de samenwerking met uw ketenpartners binnen het sociaal domein? We zijn u graag van dienst.

Contact Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons, heeft u een vraag? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.