Blogs

Waarom is optimalisatie in de zorgketen nodig?

Meer efficiëntie en hogere kwaliteit van zorg. Maar de rek is daar wel uit. Willen zorgorganisaties de next-step maken, dan moet vanuit de keten gedacht worden. Hoe kunnen we het proces tussen zorgfinanciers, zorgaanbieders en de cliënt verbeteren? In deze video leggen wij uit waarom Be-Better overtuigt is dat het inzetten van ICT voor de keten, zorgorganisaties substantieel helpt.

Read more
Blogs

Waar staat Be-Better voor?

Wilt u weten waarom wij Be-Better zijn gestart? Bekijk dan deze kort video waarin wij ons voorstellen en vertellen wat we willen bereiken met Be-Better.

Read more
Blogs

Terugkijken: Webinar Ketenoptimalisatie voor complexe zorgprocessen

Op 23 oktober 2020 hebben we samen met Ledger Leopard en Pluryn een webinar georganiseerd met als thema: Keten optimalisatie voor complexe zorgprocessen. Tijdens dit webinar heeft Thomas Geelkerken toegelicht hoe zij blockchain-technologie hebben ingezet om gemeenten en zorgaanbieders gecontroleerd inzicht te geven in specifieke onderdelen van elkaars gegevensbestanden, zodat elke afspraak over geleverde zorg transparant en onweerlegbaar is vastgelegd.

Wil je dit webinar terugkijken? We hebben een kort samenvatting gemaakt waarin de belangrijkste punten naar voren komen.

Read more
Blogs

Wat betekent het inzetten van Be-Better 4 Sociaal domein in de praktijk?

Het is vaak moeilijk voor te stellen wat het in de praktijk kan betekenen als vernieuwende en innovatieve technologie wordt ingezet. Wat betekent dat nu concreet? In deze animatie willen we concreet uitleggen wat er verandert voor de cliënt, gemeente en zorgaanbieder als met blockchain de samenwerking in de keten wordt verbeterd en transparanter wordt.

Read more