Blogs

Terugkijken: Webinar Ketenoptimalisatie voor complexe zorgprocessen

Op 23 oktober 2020 hebben we samen met Ledger Leopard en Pluryn een webinar georganiseerd met als thema: Keten optimalisatie voor complexe zorgprocessen. Tijdens dit webinar heeft Thomas Geelkerken toegelicht hoe zij blockchain-technologie hebben ingezet om gemeenten en zorgaanbieders gecontroleerd inzicht te geven in specifieke onderdelen van elkaars gegevensbestanden, zodat elke afspraak over geleverde zorg transparant en onweerlegbaar is vastgelegd.

Wil je dit webinar terugkijken? We hebben een kort samenvatting gemaakt waarin de belangrijkste punten naar voren komen.

Read more